ระบบออกใบแจ้งหนี้

การออกใบแจ้งหนี้ในประเทศไทยนั้น บริษัทต่างๆต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคิดเป็นภาษีเงินได้ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และอื่นๆอีกมากมาย ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย อาจทำให้เราเสียเวลาในการแก้ไขซึ่งอาจเสียทั้งเวลา และ เงิน

บริษัท เซ็นทอร์ เมแนจเม้นท์ จำกัด เราทราบถึงความยุ่งยากและซับซ้อนในการเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราคิดค้นระบบการออกใบแจ้งหนี้ขึ้นมาเพื่อลดความยุ่งยากและช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณ

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้

เราสามารถจัดการการออกใบแจ้งหนี้รายเดือนให้คุณได้
สามารถตรวจสอบการชำระของลูกหนี้ได้ ประหยัดทั้งเวลาและเงิน
เราขอเสนอระบบการออกใบแจ้งหนี้ที่สามารถทำรายการได้อย่างง่ายดาย (พร้อมให้บริการต้นปี 2016)
เราสามารถช่วยให้คุณผ่านกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนของการออกใบแจ้งหนี้ได้

สำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีความซับซ้อน เรามีทีมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คุณได้ใช้เวลาส่วนนี้ไปดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆที่สำคัญกว่า